BUDOUCNOST SILNÉHO POHRANIČÍ

 

Projekt BUSIP je investiční projekt TJ Slavoj Chodová Planá, z.s. Byl založen v roce 2017, kdy se TJ Slavoj pokusil získat státní dotaci na modernizaci sportovního stadionu městyse Chodová Planá, který má v dlouhodobém pronájmu.

Cílem tohoto projektu je záměr zvelebovat a modernizovat stávající areál a sportovní vybavení nejen pro děti a mládež ze širokého okolí. Každoročně TJ Slavoj Chodová Planá, z.s. žádá o státní dotaci na podporu vybudování a modernizaci sportovišť. Pokud je naše žádost kladně schválena, za podpory a součinnosti městyse Chodová Planá se snažíme o zvelebování sportovního areálu co nejefektivněji. V takto nastaveném trendu bychom rádi pokračovali i v nadcházejících letech.