2020

Při nástupu první pandemické vlny, jsme chtěli uzavřený areál využít k výstavbě dalších tenisových dvorců. Doposud byla naše žádost o krajskou dotaci zamítnuta.

V červenci jsme v součinnosti s akciovou společností Chodovka dokázali umístit do areálu ručně vyřezaný indiánský totem, který je symbolem dětství.

Investice proběhla ve výši : 21 195,- Kč

2019

V tomto roce byla zamítnuta naše žádost u Plzeňského kraje na vybaveni tenisových dvorců a ozvučení stadionu ve výši  119 713,- Kč. Investovali jsme proto do technického vybavení k nutné údržbě. Byl zakoupen fukar, nářadí a po letní havárii čerpadla, bylo také okamžitě koupeno nové.

Investice proběhla ve výši : 52 641,- Kč

 

2018

Díky získanému krajskému dotačnímu programu Bezpečné branky, byly do areálu zakoupeny  2 certifikované fotbalové brány pro děti a mládež  v hodnotě  54 571,- Kč

Podařilo se také získat krajský dotační titul na modernizaci ve výši 100 000,- Kč. Díky tomu jsme mohli instalovat na kurtu č. 1 umělé osvětlení. Na obou dvorcích byla instalována umělá závlaha. Celková výše investice byla  135 109,- Kč.

V tomto roce se také povedlo instalovat digitalní časomíru. Celkové náklady byly  48 599,- Kč. I zde jsme získali dotaci ve výši 28 000,- Kč z městyse Chodová Planá.

Investice proběhla ve výši : 238 279,- Kč

 

2017

V tomto roce začali první nákladnější investice ze strany TJ Slavoj Chodová Planá do modernizace stadionu. Byly nakoupeny a následně instalovány umělé lajny na obou tenisových dvorcích. Zajištěny byly také zátěžové kameny na zazimování.

Investice proběhla ve výši : 31 220,- Kč