TENIS PRO KAŽDÉHO

Tenisové tréninky pro děti v oddílu běžÍ od jeho založení. V roce 2013, kdy Saša Suk založil projekt, který je zaměřen na výchovu dětí a mládeže ve sportu, začínal tenis s počtem pěti dívek. Nyní – v roce 2020 – se tenisový oddíl pyšní počtem 139 dětí. Dlouholetá práce a výjimečný přístup v oblasti výchovy dětí se vyplatil.