ŠACHY PRO DĚTI

V roce 2018 byl za podpory střediska SADN vytvořen šachový kroužek pro děti. Na začátku byly 4 děti. Trenérem mládeže je Jiří Straka. Všichni se scházejí jednou za dva týdny. Děti zasahují i do turnajů pro veřejnost v dospělé kategorii. V roce 2020 byl také uspořádán turnaj pro děti společně s šachovým kroužkem v Plané.