LETNÍ SPORTOVNÍ KEMP 2017

V polovině prázdnin uspořádal TJ Slavoj Chodová Planá z.s. II. ročník Letního sportovního kempu pro talentovanou mládež, se zaměřením na tenis a fotbal. Kemp probíhal ve dvou skupinách, fotbalovou vedl Ladislav Buday a tenisovou Miroslava Suková. Celkem se přihlásilo 62 dětí. Program začínal každý den příchodem dětí v 7:45 a končil v 17:00. Všechny děti, rodiče, vedoucí, trenéry a další příznivce sportu přivítal 24.7.2017 v 8:00 na hřišti starosta p. Ctirad Hirš.

Dětem byla hned na začátku kempu rozdělena tréninková a kempová trička. Vedoucí je seznámili s bohatým týdenním programem a rozdělili do tréninkových a soutěžních skupin.

Téma letošního kempu znělo: ,,Cesta kolem světa za 5 dní“. A tak děti putovaly každý den po jiném kontinentu, plnily soutěžní úkoly, sportovní disciplíny a vědomostní soutěže. Společně bojovaly o celkového vítěze celotáborové hry. Celou dobu se pilně připravovaly na závěrečný tenisový turnaj ,,Wimbledon“, kde poměřily své tenisové dovednosti.

Současně běžela fotbalová soutěž : ,, Liga mistrů“, kde děti bojovaly ve svých týmech o celkové prvenství.  Během týdenního kempu si mohly vyzkoušet lanovou dráhu, vidět kompletní hasičskou výbavu, vyzkoušet si vysokotlakou vodní pistoli, prozkoumat speciální vůz  – ,,Nosorožec“ a spoustu dalších zajímavostí, které pro ně v parku připravili Hasiči Chodová Planá. Dále nás navštívila pořádková jednotka Policie ČR, která převedla zásah na unikajícího pachatele, ukázku pyrotechniky, prohlídku policejních vozů a děti si mohly vyzkoušet, jak těžké výstroje policisté nosí. V průběhu kempu na děti čekalo několik netradičních aktivit jako například lukostřelba, závod v protichemických oblecích, lovení bobříka odvahy, vytvoření živých mumií, štafetový závod a mnoho dalších. Vše tomuto sportovnímu svátku přálo, dokonce i počasí se umoudřilo a dovolilo tak procestovat celý svět. Na závěr kempu přišlo na řadu vyhlášení všech výsledků v celotáborové soutěži, tenisovém turnaji, Ligy mistrů a udělení individuálních cen.

Vše se vydařilo, jak nejlépe mohlo, a radost dětí byla odměnou pro všechny vedoucí.

Na závěr celotýdenního sportování se se všemi rozloučil prezident TJ Slavoj Chodová Planá z.s., Sáša Suk. Poděkoval všem dětem, rodičům, vedoucím a sponzorům, kteří se podíleli na druhém ročníku Letního sportovního kempu. A především městysu Chodová Planá, za velkou podporu při vybudování nového sportovního zázemí, nejen pro děti. Bylo zapotřebí opět mnoho pracovitosti a týmové práce, aby se vše mohlo uskutečnit.

Celý sportovní kemp ukončil místostarosta p. Luboš Hlačík, který poděkoval všem vedoucím a TJ Slavoj Chodová Planá z.s., za práci s dětmi a programem, který dokázali připravit.