HISTORIE

První písemné zmínky o vývoji tělesné výchovy a sportu v Chodové Plané sahají až do roku 1945. Hned po válce zde byla založena Tělovýchovná jednota Sokol. V roce 1948 byly všechny tělovýchovné organizace sjednoceny. Veškerou činnost přebrala v roce 1951 založená, Tělovýchovná jednota Slavoj. Prvním předsedou byl p. František Šmarda. Než se sportovní stadion vyvinul do stávající podoby, změnil mnohokrát nejen svůj vzhled, ale i své místo. První hřiště bylo postaveno u transformátoru, TJ Slavoj vybudovala poté nové hřiště u zámku, to se ale vzhledem k výstavbě finských domů muselo přesunout na své nynější místo. Před zahájením úpravy hřiště se zde tehdy muselo pokácet 120 stromů.

 

SOUČASNOST

V současné době je majitelem sportovního areálu městys Chodová Planá, který zde v roce 2016 financoval rozsáhlou rekonstrukci stadionu. TJ Slavoj Chodová Planá má areál v dlouhodobé výpůjčce do roku 2030 a hojně se zde věnuje sportovní činnosti pro všechny věkové kategorie.

VIZE

Chceme být finančně stabilní organizací, která vytváří a nabízí prostředí, kde může sportovat každý. Neustále se chceme rozvíjet a připravovat ty nejlepší podmínky všeobecné sportovní průpravy pro děti a mládež.

 

POSLÁNÍ

Prioritou je pro nás výchova dětí a mládeže ve sportovních odvětvích, které zabezpečujeme.  Výchova kvalifikovaných trenérů, vedoucích, zdravotníků atd., které neustále vzděláváme. Zlepšení materiálních a finančních podmínek pro sportovní činnost. Spolupráce s dalšími sportovními organizacemi a kluby.

 

CÍLE

Snaha o neustálé oslovování dětí, které nesportují a podléhají aktuálním trendům moderní doby v podobě přehnaného používání mobilních telefonů, trávení stále více času na sociálních sítích a game zónách. Životní styl velké části dnešní mládeže je alarmující, proto cesta ke sportu a přírodě je nejlepší možností ke správné změně. Mezi naše cíle patří kapacitní rozšíření jak sportovních kempů, soustředění, sportovních akcí, tak účastí v krajských a okresních soutěžích.

 

HODNOTY

Náš klub je jako jedna velká rodina, proto zde ctíme a uznáváme hodnoty jako je pokora, úcta, fair-play, radost, přátelství a spravedlnost. Máme více než 76-ti letou historii a jsme hrdí na to, že můžeme pokračovat dále. Jsme možností pro každého, kdo chce rozvíjet své schopnosti a zkusit něco nového.