ZŠMŠ CHODOVÁ PLANÁ

Ve spolupráci se ZŠMŠ Chodová Planá se podílíme na několika sportovních akcí pro děti a mládež. Společně se staráme o chod sportovního kroužku pro děti od 1. do 4. třídy a také velmi oblíbeného florbalu. Spolupracujeme na sportovních výběrech pro reprezentaci školy na okresních a krajských kolech.

 

ZŠMŠ DRMOUL

Ve spolupráci se ZŠMŠ Drmoul zabezpečujeme našimi trenéry tenisové tréninky 2x týdně po celý rok. Tréninky jsou určeny pro místní děti. Za podpory obce Drmoul působíme přes zimu ve sportovní hale v Mariánských Lázních.

 

 

ZŠMŠ TŘI SEKERY

Ve spolupráci se ZŠ a MŠ Tři Sekery nabízíme pro děti z místní obce tenisové tréninky. V letním a podzimním období na kurtech obce Drmoul. Přes zimní období plánujeme tréninkovou část v tělocvičně ve Třech Sekerách.