HISTORIE ŠACHOVÉHO ODDÍLU

Šachový oddíl Slavoj Chodová Planá byl založen 3.září 1994. Na začátku měl 28 členů – 16 mužů, 2 ženy a 10 žáků. Muži: Dvořák Jaroslav, Chval František, Chval Karel, Chval Zdeněk, Kapolka Štefan, Krejčí Antonín starší, Krejzl Vladimír, Majer Ladislav, Nerandžič Dimitrij, Sloup Josef, Sloup Roman, Straka Jiří, Straka Vladimír, Ščasnár Milan, Vasilečko Michal a Vojtěchovský Jan starší. Ženy: Lehocká Marie starší a Vojtěchovská Mirka. Žáci: Kardos Karel, Kovář Bohuslav, Lehocká Marie, Masner Lukáš, Štěpánková Jitka, Vojtěchovská Olga, Vojtěchovský Jan, Vondrášek Jan, Zápotučný Miroslav a Zápotučný Petr. Předsedou oddílu byl zvolen Jan Vojtěchovský.

Oddíl se scházel každý čtvrtek v kulturním domě, aby si hráči tréninkem zlepšovali výkonnost. Nejlepší hráči vytvořili závodní družstvo, které se přihlásilo do okresní soutěže v sezóně 1993/1994. Zde družstvo obsadilo druhé místo a postoupilo do vyšší soutěže. Aktivita se postupně rozvíjela a v sezóně 1997/1998 hrálo jedno družstvo krajskou soutěž a další tři družstva hrála okresní soutěž. Oddíl také pořádal okresní turnaje v bleskovém šachu. V roce 1999 se nejaktivnější člen Jan Vojtěchovský odstěhoval a činnost začala upadat. Předsedou oddílu se stal Miroslav Motl a zůstalo jediné družstvo v okresní soutěži. V roce 2006 byl předsedou zvolen Karel Mašek. Vzhledem k trvalým problémům s účastí členů se oddíl v roce 2008 odhlásil z okresní soutěže. Začal pořádat pouze turnaje pro veřejnost.

Šachový oddíl Slavoj Chodová Planá v roce 2016 uspořádal dvanáct turnajů pro veřejnost s průměrnou účastí 6 hráčů. Oddíl měl 9 členů. V prosinci tragicky zemřel dosavadní předseda oddílu Karel Mašek a novým předsedou se stal Jiří Straka. V roce 2017 oddíl pořádal 11 turnajů a oddíl měl 8 členů. V roce 2018 oddíl pořádal opět 11 turnajů a členská základna se rozšířila o 2 děti. V roce 2019 oddíl uspořádal 12 turnajů každou první středu v měsíci od 14 hodin v přísálí kulturního domu. V dubnu zemřel dlouholetý člen výboru Miroslav Motl. Pracoval tréninkový kroužek dětí pod vedením Jiřího Straky. Členská základna se rozšířila na 9 dospělých a 8 dětí.