STŘEDISKO SADN

V letošním roce běží v TJ Slavoj Chodová Planá již osmým rokem projekt na podporu výchovy dětí a mládeže ve sportu : ,,Sport ano, drogy ne“. Vše začínalo velice skromně, výchovou jen několika dětí v roce 2013, kdy Saša Suk dal základy své myšlence o kompletním projektu zabezpečujícím výchovu dětí ve sportu. Postupem času se důležitost tohoto projektu stala pro výchovu budoucích generací ve sportu klíčovou.

V roce 2017 byl vytvořen investiční projekt BUSIP (Budoucnost silného pohraničí), který se snaží ze získaných financí modernizovat stávající areál, sportovní vybavení a stále zlepšovat podmínky pro sport.

Na konci roku 2018 bylo výkonným výborem TJ vytvořeno nové středisko na podporu dětí a mládeže – SADN. Předsedkyní střediska byla zvolena Mirka Suková. Středisko se stará o kompletní výdaje dětí a mládeže ze všech oddílů. Zabezpečuje financování kvalifikovaných trenérů a jejich licencování. Vyřizuje investiční a neinvestiční dotační programy od státních orgánů na podporu dětí a mládeže. Získává partnery na finanční a materiální zabezpečení. Středisko je také zodpovědné za všechny trenéry a vedoucí pracující s mládeží v TJ Slavoj Chodová Planá.

V roce 2019 došlo k vytvoření dalšího projektu: Fandíme našim dětem, který je zaměřen na volnočasové aktivity dětí a nabídnutí možností sportu pro každého. Věnuje se letním akcím, táborům a rekreačnímu sportu.

V roce 2020 byl založen projekt Skautig GO, který je založen na principech skautské výchovy, poznání přírody a pravého přátelství.

K  31.12.2020 byl aktuální počet dětí a mládeže do 18-ti let  211, což je doposud vůbec nejvíce, za celou historii TJ Slavoj.

Dlouholetá vytrvalá práce se vyplatila a nyní se můžeme pyšnit již několika krajskými družstvy v různých sportovních odvětvích.

Význam tohoto projektu se stal pro TJ Slavoj naprosto prioritní. Dokázali jsme v uplynulém období vychovat spoustu malých sportovců a hlavně široké veřejnosti ukázat, jak je tento projekt důležitý, smysluplný a má budoucnost.

Středisko SADN řídí a zabezpečuje všechny projekty (Sport ano, drogy ne, Fandíme našim dětem, Skauting GO, BUSIP) na podporu dětí a mládeže.