SPORTOVNÍ HRY

Od roku 2019 jsme rozšířili sportovní možnosti pro děti a každé pondělí tak probíhají sportovky, které se zaměřují na všeobecný pohybový rozvoj, modifikované hry a správnost kompenzačních cvičení. Základem je získání prvotních návyků v přístupu ke sportu a svému tělu. Cílem je získání základů pohybových dovedností v různých sportovních odvětvích a především radost z pohybu. Hodiny jsou zaměřené na různorodé kolektivní hry a soutěže. Přes letní měsíce probíhají hodiny na víceúčelovém hřišti. V zimním období se připravujeme v Kulturním domě.

Tréninky probíhají každé pondělí od 15:00 do 16:00 na sportovním stadionu.