„Krásné sportovní prostředí, trenéři jsou tu nejlepší. Fotbal, tenis, atletika učí se tu dynamika. Hravost, disciplína, kamarádství, to je jejich velké vítězství. Sportovní kempy, víkendové akce….to vše milují děti v Chodovce. I my z Mariánek to chcem a proto naše děti vozíme sem:).“

Stáňa a Míra Kváčovi